BusinessModules

BusinessModules: een bedrijfskundige visie op het ontwikkelen van organisaties

  • Integrale kijk op de positie van het Personeel&Organisatie (P&O) werkveld in uw organisatie. Vanuit klant (de lijnorganisatie) en leverancier (de P&O afdeling).
  • Helpt P&O afdelingen met het professionaliseren op het terrein van Organisatie Ontwikkeling.
  • Langs de assen van producten & diensten, de noodzakelijke IT, de financiele inrichting van P&O. Maar ook vanuit een marketing- en communicatie oogpunt en hoe of deze aspecten in balans zijn.
  • Een afdeling die zich ‘HR’ noemt, kan zichzelf al limiteren door de naam. De vraag is of dat terecht en gewenst is.
  • Daarom: Personeel&Organisatie (P&O) in plaats van Human Resources.

Waarom BusinessModules?

  • Met BusinessModules kunt u uit het vakgebied P&O meer halen doordat met een bedrijfskundige bril wordt gekeken. Het zwaartepunt ligt op de wijze hoe het O-deel in de organisatie verder ontwikkeld kan worden.
  • BusinessModules focust op twee assen: het organisatiekundige deel versus de verantwoordelijkheden van de spelers in het P&O werkveld: de P&O-/HR-afdeling en de lijn.

P&O = meer dan HR

  • HRM / personeelskunde + organisatiekunde.
  • De HR afdeling + lijnmanagers + medewerkers

Overzicht: Waar beginnen en eindigen verantwoordlijkheden… en waarom daar?

 

< P-gericht

O-gericht >

Beleid

P&O afdelingen

Uitvoering

Lijn-organisatie

Module:

Sol Lewitt

Benaming voor een afgerond onderdeel van een groter systeem, dat zelfstandig een bepaalde deeltaak kan uitvoeren.

OrgSystems

Levert producten en diensten op het gebied van Total Workforce Management. Los of in modulaire combinaties.